Uncategorized

Visual C# 6.0 new features

1.Expression Bodied Methods

Với các phương thức chỉ với 1 dòng code với C# 6.0 bạn đơn giản chỉ cần tạo 1 Expression Bodied member với chỉ 1 biểu thức không sử dụng dấu ngoặc và trả về tường minh

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            var t = CongNhan.LuongTheoThang(50);

            Console.WriteLine(t);

            Console.ReadLine();

        }

    }

    class CongNhan

    {

        // Phương thức với chỉ 1 biểu thức

        public static int LuongTheoThang(int luongTheoNgay)

                => luongTheoNgay*30;

    }

2. Kiểm tra điều kiện Null

Ở các phiên bản trước chúng ta phải kiểm tra điều kiện Null một cách tường minh, với C# 6.0


class Program
{
static void Main(string[] args)
{
CongNhan2 cn2 = new CongNhan2 { Ten="Hoang" };
LayTenCN2(cn2);
Console.ReadLine();
}

// kiểm tra trạng thái null tường minh
public static void LayTenCN1(CongNhan2 cn)
{
string tenCN = "NA";
if (cn!=null) tenCN=cn.Ten;
Console.WriteLine(tenCN);
}

public static void LayTenCN2(CongNhan2 cn)
{
string tenCn = cn?.Ten??"NA";
Console.WriteLine(tenCn);
}
}
class CongNhan2
{
public string Ten { get; set; }
}

3. Tự động khởi tạo thuộc tính

Tự động khởi tạo thuộc tính cho phép lập trình viên khởi tạo thuộc tính mà không sử dụng private set hoặc cần thiết cho biến cục bộ


class CongNhan3
{
public List ChuyenMon { get; } = new List { "Xây dựng", "Thiết kế" };
}

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s