Uncategorized

Example 1 MVVM

Ví dụ về sử dụng MVVM trong wpf để xứ lí listview

  1. Model

Model là class Book.cs


[NotifyPropertyChanged]
public class Book
{
private string ten;
private string tacGia;
private string namXuatBan;
private string gia;
public string Ten
{
get
{
return ten;
}

set
{
ten = value;
}
}

public string TacGia
{
get
{
return tacGia;
}

set
{
tacGia = value;
}
}

public string NamXuatBan
{
get
{
return namXuatBan;
}

set
{
namXuatBan = value;
}
}

public string Gia
{
get
{
return gia;
}

set
{
gia = value;
}
}
}

Viewmodel là class MainWindowViewModels.cs Viewmodel sẽ là datacontext của View MainWindow.XAML


[NotifyPropertyChanged]
public class MainWindowViewModels
{
public ObservableCollection LstBooks { set; get; }
public Book CurrBook { get; set; }
public MainWindowViewModels()
{
ObservableCollection lstBooks = new ObservableCollection();
lstBooks.Add(new Book { Ten = "no 1", TacGia = "xuan tra", NamXuatBan = "2015", Gia = "201" });
lstBooks.Add(new Book { Ten = "no 2", TacGia = "xuan tra2", NamXuatBan = "2016", Gia ="121" });
lstBooks.Add(new Book { Ten = "no 3", TacGia = "xuan tra2", NamXuatBan = "2017", Gia = "4214" });
LstBooks = lstBooks;
}
private string ten;
public string Ten
{
get { return CurrBook.Ten; }
set { ten = value; }
}
private string tacGia;
public string TacGia
{
get { return CurrBook.TacGia; }
set { tacGia = value; }
}
private string namXB;
public string NamXB
{
get { return CurrBook.NamXuatBan; }
set { namXB = value; }
}
private string gia;
public string Gia
{
get { return CurrBook.Gia; }
set {
gia = value;
}
}
}

View là file MainWindow.xaml

mainwindow

Capture.PNG

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s